FOTOGRAFOVÁNÍ SVATEB A AKCÍ

 

ZTRÁTY A NÁLEZY

ztráty a nálezy


Našel se Baťoh
Scuderia Ferrari

Postrádáme knihu:
Sobecký gen
R. Dawkins


našel se:
Stojan na mikrofon
Fialový šál Minozzi


Našla se selfie tyč se zeleným držadlem.

Byla nalezena zapomenutá Červená bunda Alpine Pro, M s kapucí.

..našla se nabíječka Sony
model AC-L200C

ZAVOLEJTE NÁM.

 

 

 

česky english deutsch
https://www.facebook.com/farmahoupacikun/
NOVÁ ZIMNÍ ZAHRADA
U SELSKÉ JIZBY

selská jizba

 

 

NOVÝ PROUTĚNÝ
VENKOVNÍ ALTÁN

rauty svatby catering

 

 

RAUTY SVATBY CATERING

rauty svatby catering

 

 

přežije naše civilizace

Přežije naše civilizace?
5. Června 2014

 

Evropa a Česko

Evropa a Česko
videozáznamy z konference
ve spolupráci AA
s Knihovnou Václava Havla

 

 

svatba na farmeKlokanice má malého klokánka.

V zimě se narodila
tři jehňata.

Jejich matka neměla dost sil pro všechny tři, proto jsme odkojili
dvě z lahve.
Dnes už všichni vesele běhají venku
s ostatními zvířaty.

 

PETR STAREC
PRÁNICKÁ STRAVA

Petr Starec

 

 

spejchar zelec

 

 

 

 

 

CELKOVÝ POSTUP A ZPŮSOB PRÁCE

 • Na začátku je samozřejmě přivítání, pak sdělíme základní body programu, tj. co nás čeká a hned poté také sdělíme metodický rámec. Pokud se členové skupiny neznají, krátce se představí a už při něm používáme kombinace verbálních a neverbálních technik. Např. kreseb, soch, zvuků a pod.
  -
 • Pak následuje tvorba map, které slouží pro individuální diagnostika. V jejím průběhu každý účastník pracuje sám. Pod vedením lektorů si každý vypracuje ty mapy, které vyplývají z celkového zaměření workshopu.

 

 • V případě tohoto workshopu si vypracují:
 1. Mapu vlastního života, kde kromě tématické kresby, která vyjadřuje vlastní život jako celek jsou na časové ose klíčové životní události a dále 3 grafy, které vyjadřují průběh celkové životní spokojenosti, náročnosti a přínosnosti té které životní etapy.
  -
 2. Mapu vlastního těla, kde účastník na nakreslené postavě téhož pohlaví jako je on sám vyznačí všechny své bývalé i stávající potíže, nemoci, úrazy a event. operace.
  -
 3. Mapu vnitřních osob, kde účastník k časové ose nakreslí řadu postaviček a postav, pomocí nichž vyjádří svůj vlastní vývoj, tj. jak v té které životní etapě celkově vypadal a jak se v té které životní etapě choval. Pak na další kresbě rozmístí tyto své vnitřní postavy vůči svému vědomému já a okomentuje je.
  -
 4. Mapu vlastního rodu, kde dotyčný účastník vypíše do rodového stromu ty osoby, o kterých ví, že do jeho rodu patří a o každé té osobě pouvažuje a připojí k ní komentář. Cílem je ke každé osobě vytvořit jakýsi „posudek“. Strom sahá až k rodičům prarodičů, ale může jít i hlouběji.
  -
 • S těmito mapami se následně pracuje v trojicích. Každý účastník druhým dvěma presentuje všechny své mapy. Ti naslouchají, ptají se, event. mapy komentují, doporučují, co doplnit a pod. Hledají se významné formující události, vlivy, vztahy a pod. Pak si vymění role. Jde vlastně o několik velice důležitých kroků v procesu sebereflexe, sebepoznávání a tvorby sebe-náhledu. Tyto kroky na sebe logicky navazují, jde o proces postupného, prohlubujícího se ujasňování a porozumění:
 1. Každý účastník je po několik hodin sám se sebou. To je velmi důležitý prvek: klid na sebereflexi. Samo zadání a struktura mapy ho nutí, aby si na mnoho věcí a událostí znovu rozpomenul a znovu si je promyslel.
 2. Pak si vše podstatné musí sám pro sebe ujasnit a zformulovat tak, aby to mohl formou kresby, grafu, příběhu, komentáře či jinak zanést do dané mapy. Samo zadání a struktura mapy ho v tomto kroku nutí, objevovat a formulovat hlubší souvislosti. Mizí ona ostrůvkovitost resp. útržkovitost.
  -
 3. Pak to vše musí zformulovat ještě jednou, tj. vše podstatné z daných map převyprávět těm zbývajícím dvěma z trojice tak, aby tomu ti dva porozuměli. Je významné, že kromě těm dvěma to vlastně také říká sám sobě. A nahlas. A protože ti dva se v ničem zpočátku neorientují, nutí ho, aby to sděloval v určitém logickém sledu tak, aby tomu oni dva porozuměli jako celku. Tento skrytý požadavek resp. dotazy těch dvou presentujícího nutí, vysvětlovat a tím i často sám pro sebe objevovat do té doby skryté souvislosti.
  -
 4. Ti dva vše vyslechnou, kladou doplňující otázky a pak se pokusí vypracovat pro daného jedince jakýsi souhrn nejdůležitějších diagnostických nálezů a na jejich základě se pokusí zformulovat jeho individuální „zakázku“. Tj. vypracují doporučení, na čem by dotyčný měl začít přednostně pracovat tak, aby byl co nezdravější a mohl se dál rozvíjet. Samozřejmě pak ještě všechno v dalších krocích korigují lektoři.
  -
 • Pak se pracuje ve skupině jako v celku. Jedna trojice po druhé postupně presentuje to nejpodstatnější. Po každé presentaci následuje rozprava, kde se kladou dodatečné dotazy, vše se event. koriguje, doplňuje a pod. Pak následuje práce celé skupiny či práce s jedinci před skupinou.samozřejmě jen s těmi, kteří si to přejí Zde se snažíme o prohloubení náhledu, o nápravu některých skutečností a pod. Formulují se zde i terapeutické „domácí úkoly“ pro mezidobí.
  -
 • Na závěr celého workshopu je jeho zhodnocení. Obvykle to mívá podobu tzv. „kolečka“, kdy postupně odpovídají všichni účastníci i lektoři na otázky:
  • Co mi workshop dal či vzal?
  • Co bylo dobře, co příště dělat jinak?
   -
   -